Vinkkejä sosiaalisessa mediassa markkinointiin

Sosiaalinen media kerää runsaasti käyttäjiä eri kohderyhmistä päivittäin yhteen ja tarjoaa siten houkuttelevan paikan omien tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Markkinoinnin perusperiaatteet, kuten kohdemarkkinan tunteminen ja kustannustehokkuuden arvioiminen pätevät myös sosiaalisessa mediassa markkinoimisessa. Tässä blogissa esitän joitakin hyväksi tunnettuja yleisiä vinkkejä siitä, miten markkinointia kannattaa toteuttaa sosiaalisessa mediassa. Näiden vinkkien lisäksi kunkin eri sosiaalisen median alustalla eri asiat toimivat hieman eri tavoin. Parhaimmissa sosiaalisen median markkinointikampanjoissa käyttäjät alkavat viemään itse markkinoitua sanomaa eteenpäin ja toimivat siten ensikäden suosittelijoina markkinoitavalle tuotteelle tai palvelulle.

Tärkeintä sosiaalisessa mediassa markkinoimisessa on pitkäjänteisyys. Sosiaalisessa mediassa onnistuneimmat markkinointikampanjat keskittyvätkin suhteen luomiseen kohdeyleisön kanssa. Hyvän markkinointikampanjan voi luoda pienelläkin rahallisella panoksella, jos osaa keskittyä oikeisiin asioihin ja on pitkäjänteinen. Sosiaalisessa mediassa on tärkeää olla kiinnostava ja on osattava aktivoida käyttäjät. Tätä tarkoitusta varten markkinointikampanjan suunnittelijan on tunnettava eri sosiaalisen median kanavat ja eri medioiden käyttötavat sekä löydettävä kampanjaan sopiva keino aktivoida käyttäjät. Hyvä markkinointikampanja tavoittaa halutun kohdeyleisön, herättää heissä kiinnostuksen ja saa heidät aktivoitumaan.

Kuinka herättää huomio sosiaalisessa mediassa?

Huomion herättämistä varten tulee tuntea markkinoitavan tuotteen tai palvelun kohdeyleisö. Tänä päivänä on lukuisia eri sosiaalisen median alustoja, joista kullakin käyttäjäkunta ja käyttötavat eroavat jonkin verran toisistaan. Siten markkinoinnin tulee sopia myös siihen alustaan, johon sitä suunnitellaan. Suurin haaste sosiaalisessa mediassa markkinoinnissa on se, kuinka herättää huomio haluttuun asiaan lukuisien muiden käyttäjien sisällön keskellä. On olemassa eri taktiikoita kiinnittää käyttäjän huomio lyhytaikaisesti, mutta parhaimmat tulokset syntyvät, kun onnistutaan pitämään yllä käyttäjän kiinnostusta ja luottamusta markkinoitavaa tuotetta tai palvelua kohtaan pitkäjänteisesti.

Milloin yhteistyö kannattaa?

Monet yritykset ovat todenneet toimivaksi tavaksi markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan sosiaalisessa mediassa tekemällä yhteistyötä jonkun tunnetun tahon kanssa. Tällaisia tahoja voivat olla julkisuuden henkilöt tai suositut bloggaajat. Sosiaalisessa mediassa he toimivat markkinoitavan tuotteen tai palvelun suosittelijoina. Yhteistyö toimii parhaiten, kun tuote tai palvelu, jota ollaan markkinoimassa, sopii hyvin yhteen sitä suosittelevan tahon brändin kanssa. Esimerkiksi suosittu ruokabloggaaja voi suositella keittiötarvikkeita tai tunnettu urheilija voi mainostaa urheilutarvikkeita. Tällainen yhteistyö on kannattavaa, kun näkyvyydestä koituu enemmän lisätuloja, kuin mitä siihen on kulunut rahaa.

Kuinka aktivoida käyttäjät?

Huomion ja tunnettuuden lisäämisen lisäksi tärkeä tavoite sosiaalisessa mediassa markkinoitaessa on saada käyttäjät aktivoitua. Luonnollisesti tärkein tavoite markkinoinnissa on saada kohdeyleisö ostamaan markkinoitava tuote tai palvelu, mutta tässä käyttäjän aktivoimisella tarkoitetaan sitä, millaiseen toimintaan halutaan käyttäjää aktivoida sosiaalisen median viestin perusteella. Sosiaalisessa mediassa tehtävä markkinointi ei siten ole mainontaa, jonka ainoa tavoite on saada käyttäjä ostamaan haluttu tuote tai palvelu. Käyttäjän aktivoimisella voidaan tarkoittaa siten esimerkiksi kilpailuun tai seminaariin osallistumista, jolloin käyttäjä kokee saavansa hyötyä ilman, että on vielä ostanut mitään.

Kuinka sosiaalinen media tulee muuttumaan tulevaisuudessa?

Sosiaalinen media syntyi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä ja jo sen syntyajoista lähtien on puhuttu siitä, miten sosiaalinen media tulee muuttamaan ihmisten tapaa kommunikoida keskenään ja miten yritysten kannattaisi hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Ensimmäinen suuri sosiaalisen median alusta Facebook on alalla edelleen yksi tunnetuimmista ja suosituimmista, mutta se on saanut paljon kilpailijoita ja erityisesti nuoret suosivat pienempiä toimijoita. Tänä päivänä isolla osalla maailmankansalaisista, joilla on pääsy internettiin, on jokin sosiaalisen median tili. Lukuisien tutkimusten mukaan sosiaalisessa mediassa myös vietetään aikaa lukuisia tunteja päivittäin.

Suurimmat huolet sosiaalisen median eri palveluihin ja käyttöön liittyvät siihen, miten se vaikuttaa ihmisiin, ja miten ihmisten yksityisyys on turvattu eri sosiaalisen median palveluissa. Käyttäjät saattavat jakaa sosiaalisessa mediassa sellaista tietoa itsestään, jonka perusteella joku ulkopuolinen voi tehdä monenlaisia päätelmiä kyseisen käyttäjän elämästä. Jokaisen sosiaalisen median käyttäjän kannattaakin miettiä, millaista sisältöä haluaa jakaa itsestään. Koska sosiaalisen median palveluntarjoajia on erilaisia, myös käyttötapa on kussakin palvelussa erilainen. Kannattaa myös tarkkailla itsessään sitä, kuinka paljon ”somettaa” ja onko se aika pois jonkin toisen asian tekemisestä.

Kenelle jaat sisältöä sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median tulevaisuutta on kuitenkin helpointa lähestyä tarkastelemalla ensin sitä, mihin se alun pitäen luotiin – nimittäin ihmisten väliseen kommunikointiin ja siihen, että jokainen voi itse luoda sisältöä mediaan. Sosiaalisessa mediassa luodaan kontakteja ja hankitaan seuraajia, ja isolle osalle käyttäjistä nämä kontaktit muodostavat jo merkittävän osan päivittäisestä viestinnästä muiden ihmisten kanssa. Tänä päivänä moni sosiaalisen median käyttäjä onkin herännyt siihen, millaisen yleisön kanssa haluaa olla tekemisissä. Tämä on saanut monet jakamaan eri sosiaalisen median tilejään: toiset palvelut yhteydenpitoon ystävien kanssa ja toiset vaikkapa työtarkoituksiin.

Selkeämmät pelisäännöt käyttäjille

Sosiaalisen median käyttöön liittyy myös tilausta selkeämmille pelisäännöille. Tällä voidaan tarkoittaa palveluntarjoajan parempia ehtoja käyttäjille sekä käyttäjien omien käyttötapojen muokkausta omaan elämään paremmin sopiviksi. Erityisesti Facebookin skandaali käyttäjien tietojen myymisestä kolmansille osapuolille on saanut monet huolestumaan siitä, onko sosiaalisen median palveluntarjoajien käyttöehdot ja toimintatavat varmasti riittävät käyttäjien yksityisyyden kannalta. Sosiaalisen median käytön turvallisuuteen liittyy myös joidenkin psykologien huoli siitä, miten sosiaalisen median runsas käyttö vaikuttaa mielenterveyteen ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Tällaiset näkökulmat toivottavasti auttavat käyttäjiä luomaan itselleen paremman kokemuksen sosiaalisen median käytöstä.

Parempaa yksityisyydensuojaa

Sosiaalisen median pelisääntöjen kehittymiseen vaikuttaa erityisesti tarve parempaan yksityisyydensuojaan. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät jakavat tietoja itsestään ja tietojen perusteella voi käyttäjästä tehdä päätelmiä vaikkapa tämän varallisuuteen ja persoonallisuuteen liittyen. Yksityisasetuksia muuttamalla kukin käyttäjä voi rajata sitä, keille kaikille hänen jakamansa sisältö näkyy. Tästäkin huolimatta tulee varmistua siitä, ettei käyttäjän tietoja pääse vuotamaan ulkopuolisille tahoille luvattomasti. Tähän voidaan vaikuttaa tietoturvan kehittämisen lisäksi myös lainsäädännöllä. EU-kansalaisia tullaankin suojaamaan vuoden 2018 toukokuusta alkaen tietoturva-asetuksella, joka myös velvoittaa sosiaalisen median palveluja tarjoavia yrityksiä pitämään selkeämpää huolta käyttäjien oikeudesta yksityisyyteen.

Sosiaalinen media ja minä

Olen varma, että suurin osa meistä on sosiaalisen median (toisin sanoen somen) pauloissa. Minulta itseltäni löytyy profiili useassa eri sosiaalisessa mediassa ja käytän melko paljon aikaa näiden profiilien parissa. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube – tiedät varmasti, mistä puhun. Olen aina kokenut internetin ja somen hyvin mielenkiintoisinä ilmiöinä. Mielestäni niiden ansiosta meillä kuluttajilla on enemmän tietoa ja vaikutusvaltaa käsissämme kuin koskaan ennen. Intohimoni innostamana päätin lähteä luomaan uraani sosiaalisen median parissa. Olen siis tamperelainen nuori nainen ja työskentelen freelancerina useille eri firmoille. Työssäni teen projekteja liittyen juuri someen, jotta asiakkaani nettimarkkinoinnin tulokset kohtaisivat heidän asettamat tavoitteet. Saan siis viettää työpäivät juuri sen asian parissa, joka on minulle mielenkiintoista ja jonka haluan käsitellä tässä hieman laajemmin. Moni on varmasti kuullut käsitteen sosiaalisen mediamarkkinointi, mutta kuinka moni oikeasti tietää mitä tämä tarkoittaa?

Miksi firmojen tulisi käyttää sosiaalista mediaa?

Minulle ja varmasti suurimmalle osalle firmoista, sosiaalisen median käyttö osana markkinointia on jo itsestäänselvyys. Uskon, että moni kuitenkin vielä miettii, täytyykö tätä todellakin harrastaa liiketoiminnassakin vai onko tämä vain jokin hetkellinen trendi, joka tulee hiipumaan nopeasti pois. Työni takia olen joutunut käyttämään sosiaalista media ja lukemaan paljon somesta ja sen vaikutuksesta erikokoisiin firmoihin. Mielestäni tärkein syy, miksi firmojen tulisi käyttää kyseistä keinoa osana markkinointia, on se, että se tuo brändit juuri sinne, missä asiakkaat ja potentiaaliset uudet palvelun tai tuotteen ostajat viettävät aikaa. Kuvittele mielessäsi täysi bussi. Kuinka moni ihminen on puhelimellaan matkan aikana? Melkein kaikki. Some antaa myös mahdollisuuden isoille brändeille kommunikoida yksittäisille kuluttajille, kun taas pienet firmat pystyvät vihdoin kommunikoimaan massoille. Ilman somea, firmojen on nykypäivänä hyvin vaikeaa löytää kuluttajia ja viestiä niille sujuvasti.

Miten sosiaalista mediaa tulisi käyttää markkinoinnissa?

Jottei tämä menisi liian yksinkertaiseksi, täytyy vielä tuoda esille se, ettei sosiaalisen median käyttö ole mikään helppo nakki. Jos firmasi ei ole valmis laittamaan tarpeeksi aikaa ja panosta tähän, ei siihen mielestäni kannata lähteä ollenkaan mukaan. Jotta some toimisi markkinointikanavana, täytyy sitä osata käyttää ja siihen on sitouduttava. Ensimmäinen vinkki on siis, että täytyy olla aktiivinen; kuvia, tekstiä, videoita pitää ladata nettiin, koska jakojen täytyy tapahtua säännöllisesti. Ja mikä tärkeintä, materiaalin tulee olla mielenkiintoista! Henkilökohtaisesti vihaan, kun katson leffaa ja kesken kaiken tulee mainoskatko. Firmojen ei siis tulisi suoraan mainostaa tuotteitaan tai palvelujaan sosiaalisessa mediassa, kukaan ei halua “mainostaukoa”, kun selaa muuta mielenkiintoista sisältöä. Yritä siis luoda kilpailukykyistä materiaalia, joka kertoo tarinaa, välittää arvoja tai on muuten viihdearvoltaan huippua! Muista myös, että ennen kun firmasi avaa yhtään some-tiliä, suunnitelman pitää olla valmis. Vaikea lähteä tavoittelemaan tuntematonta.

Tervetuloa blogiini!

Hei, ja tervetuloa blogiini! Olen nuori nainen Tampereelta, ja työskentelen tällä hetkellä freelancerina erilaisille yrityksille. Olen erikoistunut markkinointiin, tarkemmin sanottuna some-markkinointiin. Blogimaailma on minulle siis ammattini puolesta tuttu, mutta itse sisällön tuottaminen oman elämän pohjalta tuntuu vieraalta. Olen kirjoittanut itsestäni viimeksi ala-asteella päiväkirjaani, ja ehkä lukiossa, kun opinto-ohjaajani pisti minut tekemään itsearviointeja. Tekstien tuottaminen ei siis koskaan ole ollut minulle itsestään selvä itseilmaisun keino. Eksyin kuitenkin jonkin aikaa sitten erään suomalaisen naisen blogiin, jossa hän kertoi kirjoittamisen hyvistä puolista ja kuinka se on auttanut häntä käsittelemään aiemmin piilossa olleita tapahtumia ja tunteita. Vaikka en koe, että itselläni olisi sen kummempia ”patoumia”, niin eihän siitä mitään haittaakaan voi olla – ja tässä sitä nyt ollaan! Toivotaan, että tästä matkasta sekä minä että lukijani voivat oppia jotain uutta.

Miksi markkinointi, ja ennen kaikkea miksi sosiaalinen media?

Markkinointi ja sosiaalinen media ovat intohimoni. Aluksi sosiaalinen media oli minulle vain paikka tallentaa kuvia, mutta alkaessani seuraamaan blogi- ja vlogimaailmaa, tajusin sen todellisen potentiaalin. Sosiaalinen media on paikka, jossa ihmisellä todella on vaikutusvaltaa. Ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan ollut mitään vastaavaa; täällä voimme keskustella asioista maailman toisella puolella olevien ihmisten kanssa ja vaikuttaa heidän valintoihinsa. Täällä voimme jakaa tietoa ongelmista ja pohtia niitä. Ja yritykset voivat hyödyntää tätä kasvualustana tarjoamalla ihmisille ratkaisua. Niinpä olenkin yhdistänyt nämä kaksi asiaa uraksi social media marketingin parissa. Olen valtavan kiinnostunut ajatuksesta, että voin vaikuttaa muiden ihmisten tekoihin. Ei mitenkään manipuloinnin avulla, vaan enemmänkin valistaen ja antaen erilaisia mahdollisuuksia. Jos annan esimerkiksi ilmastonmuutoksen, niin kaikki varmaan ymmärtää. Markkinoinnin avulla voin myydä ihmisille esimerkiksi maapallon kannalta terveitä tapoja elää!

Mitä blogiltani voi odottaa tulevaisuudessa?

Blogini on vasta kovin nuori, mutta minulla on sille jo paljon suunnitelmia. Aluksi haluan tietenkin perehtyä enemmän itseeni ja omiin opintoihini ja siihen, mitä odotan uraltani tulevaisuudessa. Suomi on pullollaan vastaavasta urasta kiinnostuneita nuoria, joilla ei ole välttämättä hajuakaan siitä, mihin suuntaan lähteä sen saavuttamiseksi. Ja opiskelumahdollisuuksista puhuminen ei ole koskaan haitaksi; ehkä minäkin innostun ja päätän lukea itselleni uuden tutkinnon. Minua kiinnostaa kovasti myös globaalisti tärkeiden asioiden, kuten yllä mainitsemani ilmastonmuutoksen pohtiminen ja mahdollisten ratkaisujen esittäminen markkinoinnin kannalta. Kuluttajien ja itse yrityksien näkökulmat voivat avata molempien osapuolien silmät eri asioihin. Koska olen erikoistunut sosiaaliseen mediaan, haluan myös käsitellä sen vaikutuksia meihin ihmisiin – hyvässä ja pahassa. Ennen kaikkea odotan paljon oivalluksia sekä minulta kirjoittajana, että teiltä lukijoina!