Sosiaalinen media syntyi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä ja jo sen syntyajoista lähtien on puhuttu siitä, miten sosiaalinen media tulee muuttamaan ihmisten tapaa kommunikoida keskenään ja miten yritysten kannattaisi hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Ensimmäinen suuri sosiaalisen median alusta Facebook on alalla edelleen yksi tunnetuimmista ja suosituimmista, mutta se on saanut paljon kilpailijoita ja erityisesti nuoret suosivat pienempiä toimijoita. Tänä päivänä isolla osalla maailmankansalaisista, joilla on pääsy internettiin, on jokin sosiaalisen median tili. Lukuisien tutkimusten mukaan sosiaalisessa mediassa myös vietetään aikaa lukuisia tunteja päivittäin.

Suurimmat huolet sosiaalisen median eri palveluihin ja käyttöön liittyvät siihen, miten se vaikuttaa ihmisiin, ja miten ihmisten yksityisyys on turvattu eri sosiaalisen median palveluissa. Käyttäjät saattavat jakaa sosiaalisessa mediassa sellaista tietoa itsestään, jonka perusteella joku ulkopuolinen voi tehdä monenlaisia päätelmiä kyseisen käyttäjän elämästä. Jokaisen sosiaalisen median käyttäjän kannattaakin miettiä, millaista sisältöä haluaa jakaa itsestään. Koska sosiaalisen median palveluntarjoajia on erilaisia, myös käyttötapa on kussakin palvelussa erilainen. Kannattaa myös tarkkailla itsessään sitä, kuinka paljon ”somettaa” ja onko se aika pois jonkin toisen asian tekemisestä.

Kenelle jaat sisältöä sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median tulevaisuutta on kuitenkin helpointa lähestyä tarkastelemalla ensin sitä, mihin se alun pitäen luotiin – nimittäin ihmisten väliseen kommunikointiin ja siihen, että jokainen voi itse luoda sisältöä mediaan. Sosiaalisessa mediassa luodaan kontakteja ja hankitaan seuraajia, ja isolle osalle käyttäjistä nämä kontaktit muodostavat jo merkittävän osan päivittäisestä viestinnästä muiden ihmisten kanssa. Tänä päivänä moni sosiaalisen median käyttäjä onkin herännyt siihen, millaisen yleisön kanssa haluaa olla tekemisissä. Tämä on saanut monet jakamaan eri sosiaalisen median tilejään: toiset palvelut yhteydenpitoon ystävien kanssa ja toiset vaikkapa työtarkoituksiin.

Selkeämmät pelisäännöt käyttäjille

Sosiaalisen median käyttöön liittyy myös tilausta selkeämmille pelisäännöille. Tällä voidaan tarkoittaa palveluntarjoajan parempia ehtoja käyttäjille sekä käyttäjien omien käyttötapojen muokkausta omaan elämään paremmin sopiviksi. Erityisesti Facebookin skandaali käyttäjien tietojen myymisestä kolmansille osapuolille on saanut monet huolestumaan siitä, onko sosiaalisen median palveluntarjoajien käyttöehdot ja toimintatavat varmasti riittävät käyttäjien yksityisyyden kannalta. Sosiaalisen median käytön turvallisuuteen liittyy myös joidenkin psykologien huoli siitä, miten sosiaalisen median runsas käyttö vaikuttaa mielenterveyteen ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Tällaiset näkökulmat toivottavasti auttavat käyttäjiä luomaan itselleen paremman kokemuksen sosiaalisen median käytöstä.

Parempaa yksityisyydensuojaa

Sosiaalisen median pelisääntöjen kehittymiseen vaikuttaa erityisesti tarve parempaan yksityisyydensuojaan. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät jakavat tietoja itsestään ja tietojen perusteella voi käyttäjästä tehdä päätelmiä vaikkapa tämän varallisuuteen ja persoonallisuuteen liittyen. Yksityisasetuksia muuttamalla kukin käyttäjä voi rajata sitä, keille kaikille hänen jakamansa sisältö näkyy. Tästäkin huolimatta tulee varmistua siitä, ettei käyttäjän tietoja pääse vuotamaan ulkopuolisille tahoille luvattomasti. Tähän voidaan vaikuttaa tietoturvan kehittämisen lisäksi myös lainsäädännöllä. EU-kansalaisia tullaankin suojaamaan vuoden 2018 toukokuusta alkaen tietoturva-asetuksella, joka myös velvoittaa sosiaalisen median palveluja tarjoavia yrityksiä pitämään selkeämpää huolta käyttäjien oikeudesta yksityisyyteen.