Sosiaalinen media kerää runsaasti käyttäjiä eri kohderyhmistä päivittäin yhteen ja tarjoaa siten houkuttelevan paikan omien tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Markkinoinnin perusperiaatteet, kuten kohdemarkkinan tunteminen ja kustannustehokkuuden arvioiminen pätevät myös sosiaalisessa mediassa markkinoimisessa. Tässä blogissa esitän joitakin hyväksi tunnettuja yleisiä vinkkejä siitä, miten markkinointia kannattaa toteuttaa sosiaalisessa mediassa. Näiden vinkkien lisäksi kunkin eri sosiaalisen median alustalla eri asiat toimivat hieman eri tavoin. Parhaimmissa sosiaalisen median markkinointikampanjoissa käyttäjät alkavat viemään itse markkinoitua sanomaa eteenpäin ja toimivat siten ensikäden suosittelijoina markkinoitavalle tuotteelle tai palvelulle.

Tärkeintä sosiaalisessa mediassa markkinoimisessa on pitkäjänteisyys. Sosiaalisessa mediassa onnistuneimmat markkinointikampanjat keskittyvätkin suhteen luomiseen kohdeyleisön kanssa. Hyvän markkinointikampanjan voi luoda pienelläkin rahallisella panoksella, jos osaa keskittyä oikeisiin asioihin ja on pitkäjänteinen. Sosiaalisessa mediassa on tärkeää olla kiinnostava ja on osattava aktivoida käyttäjät. Tätä tarkoitusta varten markkinointikampanjan suunnittelijan on tunnettava eri sosiaalisen median kanavat ja eri medioiden käyttötavat sekä löydettävä kampanjaan sopiva keino aktivoida käyttäjät. Hyvä markkinointikampanja tavoittaa halutun kohdeyleisön, herättää heissä kiinnostuksen ja saa heidät aktivoitumaan.

Kuinka herättää huomio sosiaalisessa mediassa?

Huomion herättämistä varten tulee tuntea markkinoitavan tuotteen tai palvelun kohdeyleisö. Tänä päivänä on lukuisia eri sosiaalisen median alustoja, joista kullakin käyttäjäkunta ja käyttötavat eroavat jonkin verran toisistaan. Siten markkinoinnin tulee sopia myös siihen alustaan, johon sitä suunnitellaan. Suurin haaste sosiaalisessa mediassa markkinoinnissa on se, kuinka herättää huomio haluttuun asiaan lukuisien muiden käyttäjien sisällön keskellä. On olemassa eri taktiikoita kiinnittää käyttäjän huomio lyhytaikaisesti, mutta parhaimmat tulokset syntyvät, kun onnistutaan pitämään yllä käyttäjän kiinnostusta ja luottamusta markkinoitavaa tuotetta tai palvelua kohtaan pitkäjänteisesti.

Milloin yhteistyö kannattaa?

Monet yritykset ovat todenneet toimivaksi tavaksi markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan sosiaalisessa mediassa tekemällä yhteistyötä jonkun tunnetun tahon kanssa. Tällaisia tahoja voivat olla julkisuuden henkilöt tai suositut bloggaajat. Sosiaalisessa mediassa he toimivat markkinoitavan tuotteen tai palvelun suosittelijoina. Yhteistyö toimii parhaiten, kun tuote tai palvelu, jota ollaan markkinoimassa, sopii hyvin yhteen sitä suosittelevan tahon brändin kanssa. Esimerkiksi suosittu ruokabloggaaja voi suositella keittiötarvikkeita tai tunnettu urheilija voi mainostaa urheilutarvikkeita. Tällainen yhteistyö on kannattavaa, kun näkyvyydestä koituu enemmän lisätuloja, kuin mitä siihen on kulunut rahaa.

Kuinka aktivoida käyttäjät?

Huomion ja tunnettuuden lisäämisen lisäksi tärkeä tavoite sosiaalisessa mediassa markkinoitaessa on saada käyttäjät aktivoitua. Luonnollisesti tärkein tavoite markkinoinnissa on saada kohdeyleisö ostamaan markkinoitava tuote tai palvelu, mutta tässä käyttäjän aktivoimisella tarkoitetaan sitä, millaiseen toimintaan halutaan käyttäjää aktivoida sosiaalisen median viestin perusteella. Sosiaalisessa mediassa tehtävä markkinointi ei siten ole mainontaa, jonka ainoa tavoite on saada käyttäjä ostamaan haluttu tuote tai palvelu. Käyttäjän aktivoimisella voidaan tarkoittaa siten esimerkiksi kilpailuun tai seminaariin osallistumista, jolloin käyttäjä kokee saavansa hyötyä ilman, että on vielä ostanut mitään.